× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Żeromskiego Elbląg

poradnia ryzyka okołoporodowego - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • USG
  • Pozostałe
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

55-230 41 97


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1