× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Żeromskiego Elbląg

oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział rehabilitacyjny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

55-230 41 97


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1