× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Żeromskiego Elbląg

oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologicznym, pododdziałem chorób płuc i pododdziałami wąskospecjalistycznymi - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział chorób wewnętrznych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie "jednego dnia"
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Choroby płuc
  • Geriatria
  • Kardiologia


Adres

55-2304124
Żeromskiego 22
82-300 Elbląg

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1